Sweet dreams 
PrijemPortal*KalendarGalerijaČesto Postavljana PitanjaTražiLista članovaKorisničke grupeRegistruj sePristupi
satMore Cool Stuff At POQbum.com

Decembar 2018
PonUtoSreČetPetSubNed
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
KalendarKalendar
Pristupi
Korisničko ime:
Šifra:
Pristupi automatski pri svakoj poseti: 
:: Zaboravio sam šifru
Traži
 
 

Rezultati od :
 
Rechercher Napredna potraga
Naj bolji poslanici
danijela1
 
Cakapo
 
VOYAGER75
 
Admin
 
pilot
 
Ko je trenutno na forumu
Imamo 2 korisnika na forumu: 0 Registrovanih, 0 Skrivenih i 2 Gosta

Nema

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 24 dana Ned Dec 24, 2017 2:02 pm
Anketa
Kako vam se svidja forum?
 1.da svidja mi se
 2.ne nesvidja mi se
 3.moze bolje
Pogledaj rezultate
Statistike
Imamo 11 registrovanih korisnika
Najnoviji registrovani član je Dalmatino

Naši korisnici su poslali ukupno 380 članaka u 276 teme
Socialni obeležak stranice
Socialni obeležak stranice digg  Socialni obeležak stranice delicious  Socialni obeležak stranice reddit  Socialni obeležak stranice stumbleupon  Socialni obeležak stranice slashdot  Socialni obeležak stranice yahoo  Socialni obeležak stranice google  Socialni obeležak stranice blogmarks  Socialni obeležak stranice live      

Zadržite i delite adresu sweet dreams na vaš sajt social bookmarking-a

Zadržite i delite adresu na vaš sajt social bookmarking-a

Delite | 
 

 Ishrana mlađih predškol­aca

Ići dole 
AutorPoruka
danijela1
Admin
Admin
avatar

Broj poruka : 252
Datum upisa : 06.08.2009

PočaljiNaslov: Ishrana mlađih predškol­aca   Uto Avg 25, 2009 6:48 pmAutor: prim. dr Jasminka Komnenović


U uz­ra­stu od dve go­di­ne ma­lišan
je do­vol­jno do­bro raz­vio mo­tor­ne vešti­ne da se hra­ni bez
po­moći, pa mu to tre­ba i do­zvo­li­ti. Od ovog pe­ri­o­da, pa
na­dal­je, nje­go­va is­hra­na će se pre­težno sa­sto­ja­ti od čvr­ste
hra­ne. Može se početi sa da­van­jem ob­ra­nog mle­ka, a dnev­ni obrok
bi tre­ba­lo da se sa­sto­ji od češćih man­jih obro­ka (obično tri, i
dve užine između).De­ca naj­bol­je zna­ju ko­li­ko će je­sti

Ve­o­ma su ose­tlji­va na
tem­pe­ra­tu­ru i struk­tu­ru hra­ne, pa većina ne vo­li ka­da je ona
su­više to­pla ili hlad­na. Sviđa im se hra­na u bo­ji, neo­bično
ukrašena. Tre­ba iz­be­ga­va­ti pre­ku­va­nu hra­nu, jer uglav­nom više
vo­le si­ro­vu ili ma­lo oba­re­nu. Ta­kođe, više vo­le sočno ne­go
su­vo me­so. Većina de­ce više vo­li da je­de iz ličnog pri­bo­ra za
jelo, a to po­maže ro­di­tel­ji­ma u serv­i­ran­ju ma­lih ko­ličina
hra­ne. Ia­ko sva­ki ma­lišan ima je­din­stve­ne nu­tri­tiv­ne
na­vi­ke, možete pra­ti­ti ne­ka ge­ne­ral­na uput­stva da bi­ste
zna­li da li uzi­ma do­vol­jno od­go­va­ra­jućih ma­te­ri­ja.

De­te po­sle na­vršene dru­ge go­di­ne (do četi­ri) tre­ba da uzme 1300
cal u to­ku 24 sa­ta ka­ko bi norm­al­no ra­slo i raz­vi­ja­lo se.
Ka­lo­rij­ske po­tre­be, međutim, va­ri­ra­ju u za­vi­sno­sti od
ak­tiv­no­sti, kao i od građe i me­ta­bo­li­zma, pa ne tre­ba bri­nu­ti
ako de­te je­de man­je od očeki­va­nog.

Mno­ge stu­di­je su po­ka­za­le da vr­sta hra­ne ko­ju ro­di­tel­ji
da­ju de­ci ima naj­većeg uti­ca­ja na to ka­ko će ona učiti da je­du.
Naj­lakše će naučiti da se do­bro hra­ne ako se i nji­ho­vi
ro­di­tel­ji zdra­vo hra­ne. De­ca bud­no pra­te od­ra­sle i
imi­ti­ra­ju ih. Ako ro­di­tel­ji ne­ma­ju do­bre nu­tri­tiv­ne
na­vi­ke, šan­se da ih ima­ju de­ca ni­su naj­bol­je. I dru­ge odra­sle
oso­be ili de­ca sa ko­ji­ma ma­lišan obe­du­je ima­ju značajan
uti­caj na to ka­ko će on naučiti da je­de. Često se dešava da
predškol­sko de­te je­de u ob­da­ništu i neće da je­de kad dođe kući.
Ako se u nje­go­vom pri­su­stvu skreće pažnja na nje­go­vo
od­bi­jan­je, to će sa­mo po­ten­ci­ra­ti ta­kvo po­našan­je.

At­mos­fe­ra za vre­me je­la

Ako ma­lišan uživa u je­lu za­jed­no
sa ostat­kom po­ro­di­ce, on će naučiti i so­ci­jal­ni aspekt
is­hra­ne: učešće u is­hra­ni i pri­jat­nom raz­go­vo­ru u ve­zi
dnev­nih ak­tiv­no­sti. Uglav­nom će sle­di­ti pri­mer ro­di­tel­ja. U
da­ni­ma kad je de­te umor­no, ili su­više glad­no, ili
ne­ras­po­loženo da čeka po­ro­dični ručak, naj­bol­je je na­hra­ni­ti
ga ra­ni­je. Tre­ba mu da­ti obrok odvo­je­no, ili na­pra­vi­ti ma­lu
užinu pre ne­go što stig­ne ručak.

Ulo­ga ro­di­tel­ja je da
po­nu­di ra­zno­vr­sne na­mir­ni­ce, ali ni­kad ne tre­ba
in­si­sti­ra­ti da se one po­je­du po sva­ku ce­nu, jer se ta­ko kod
de­te­ta može stvo­ri­ti od­bo­jan stav pre­ma od­ređenoj vr­sti
hra­ne. U uz­ra­stu od dru­ge do pe­te go­di­ne ape­tit pu­no va­ri­ra.
Tre­ba pošto­va­ti te pro­me­ne, sačeka­ti vre­me kad de­te oglad­ni, i
on­da mu po­nu­di­ti hra­nu.

Ape­tit mlađih predško­la­ca se po­jačava to­kom pe­ri­o­da
in­ten­ziv­nog ra­sta, i sman­ju­je kad su umor­ni ili uz­buđeni.
Naj­bol­je je na­pra­vi­ti mir­nu at­mos­fe­ru, serv­i­ra­ti hra­nu
atrak­tiv­no, osta­vi­ti je na sto­lu dovol­jno du­go (ali ne duže od
30 mi­nu­ta), i ne ko­men­ta­ri­sa­ti po­našan­je de­te­ta za sto­lom.
Mno­gi ma­lišani ostav­lja­ju hra­nu ko­ja im je pr­vi put po­nuđena.
Ne tre­ba zbog to­ga bri­nu­ti, već je po­nu­di­ti i sle­dećeg da­na. I
de­ca, kao i od­ra­sli, ne­ku hra­nu vo­le, a ne­ku ne. Ni­je neo­bično
što od­bi­ja­ju no­vu hra­nu, tre­ba je po­nu­di­ti de­se­tak pu­ta da
bi se na nju na­vi­kla. Iz­be­ga­vaj­te for­si­ran­je,
na­val­ji­van­je, na­go­va­ran­je i na­građivan­je za je­lo. De­ca
nauče vr­lo ra­no da kon­tro­lišu ro­di­tel­je ostat­kom je­la. Ako
ma­lišan odu­go­vlači sa je­lom i je­de duže od po­la sa­ta, sklo­ni­te
tan­jir i ogra­ničite ili uki­ni­te užinu. Ne­moj­te mi­sli­ti da ti­me
kažnja­va­te de­te, jer je ono po­ne­kad su­više umor­no da bi je­lo,
možda mu ni­je do­bro, ili jed­no­stav­no ne­ma ape­tit tog da­na.
Ako gu­bi­tak ape­ti­ta po­tra­je, od­ve­di­te ga na pre­gled i la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze.

De­ca uz­ra­sta od dve do pet go­di­na obično po­ra­stu oko se­dam
san­ti­me­ta­ra i do­bi­ju u te­le­snoj ma­si oko dva ki­lo­gra­ma
go­dišnje. Osno­va is­hra­ne u ovom uz­ra­stu je slična is­hra­ni
od­ra­slih, ali se ko­ličina raz­li­ku­je.

Uzi­man­je ra­zno­vr­sne hra­ne

Na­gla­sak u pi­ra­mi­di is­hra­ne za
de­te iz­nad dve go­di­ne je na pet glav­nih gru­pa na­mir­ni­ca, od
ko­jih je sva­ka važna za održavan­je do­brog zdrav­lja:
  • hleb, žita­ri­ce, pi­ri­nač, pa­sta
  • po­vrće
  • voće
  • mle­ko, jo­gurt, sir
  • me­so, ri­ba, ja­ja, ma­hu­nar­ke
Važno je po­nu­di­ti i ra­zno­vr­snu
hra­nu iz iste gru­pe. Raz­ličiti nu­tri­jen­ti su po­treb­ni za
raz­ličite ulo­ge u or­ga­ni­zmu. Pro­te­i­ni su po­treb­ni za rast.
Većina pro­te­i­na se zadovoljava iz mle­ka, me­sa, ri­be, ja­ja,
si­ra.


Tekst preuzet iz knjige „Od prvog obrika do školske užine" Prim dr med. Jasminke Komnenović
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
 
Ishrana mlađih predškol­aca
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1
 Similar topics
-
» ЈА НЕМОЋНИ И ЈОШ УВЕК ЖИВ
» Bonsai

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
 :: Zabavne teme :: Roditeljski kutak-
Skoči na: